Austereuer soiken   van Marianne Ehlers, Lippisch Platt Werner Zahn

"Mömme, eck läuwe, de Austerhase was do!" Annika kümmt ganß iut de Piuste van biuten harin. "Eck häbbe wat Rautes seuhn, un auk wat Gälles!" "No, dänn man laus!" Mömme teuht Tobias de Gummisteuwel an, un olle dreu maket sick up den Wäg in´n Goor´n "Kück hür un do..un do achtern auk no!" Annika weut gor nich, wo se teörst henlaupen sall. Se hüppet van´n Buske teo´n Baum un frojjet sick os dull. Tobias grüint, heu kann nicks finnen. "Kumm, Annika help änne mol, heu ess doch nau seo lütt", sächt Mömme. Un suih, os Annika ühren lütten Brewwer an´ne Hand nimmt un änne de bunten Euer wisst, jiucht heu ganß laude un packt olles in süinen lüttken Korf. Os seu färg sin met Euer soiken, hät heu eun ganß schmergen Mund van dat Marzipaneu un dat Suckerkuiken, dat heu glücks upeten mott.
"Un niu gifft dat Frostücke", röppet Pappe. Heu hät den Desk deckt un up jeuden Platz eun warmet, bunt färwtet Hönnereu henstellt. "Frauhe Austern!"

 

Seite 24

zurück zur Übersicht

Anhören

Startseite

Übersicht

Hier können Sie Lippisch Platt lernen:
www.lippischplatt.de


Impressum

Lippisch Platt in´n Kinnergoorni